Агенция за недвижими имоти L-estates Плевен
Подажба и оттдаване на имоти под наем

Правна консултация

L Estates може да предложи на свойте клиенти среща с Нотариус. Услугата включва:

-анализ на правния статус на имота, съгласно документацията му

-изготвяне на правно становище 

-изготвяне на предварителни договори

-изготвяне на договори за наем

-среща с кредитни инспектори в избрана от клиента банка