Агенция за недвижими имоти L-estates Плевен
Подажба и оттдаване на имоти под наем

Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот

L Estates предлага изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на имот, преди окончарелното изготвяне на сделката пред Нотариус.